Ano ang Artists’ ARREST at ang kanilang tindig bilang mga Artista?

blog31

Ano ang Artists’ ARREST at ang kanilang tindig bilang mga Artista?

Saad ng Artists’ Response to the Call for Social Change and Transformation (Artists’ ARREST) sa kanilang unity statement, hitik ang kasaysayan ng lipunang Pilipino ng mga artistang lumahok sa mga kilusang nagsusulong ng panlipunang pagbabago, tulad nila Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pang mga bayani at rebolusyonaryo na ginamit ang kanilang pangkulturang pag-gawa sa paglalayong lumaya ang Pilipinas mula sa kolonyalismo ng mga Kastila, mga “subersibong” manunulat sa dula na tumuligsa sa pananakop ng mga Amerikano tulad ni Aurelio Tolentino, at maging mga batikan at pambansang alagad ng sining tulad ni Amado V. Hernandez, Lino Brocka, Emman Lacaba at iba pa, na ginamit ang angking kakayahan sa kani-kanilang larangan ng sining upang tuligsain ang mga mapaniil na panlipunang kaayusan ng bawat siglong nagdaan (Artists’ ARREST, 2007).

Legasiya ng Mga Makabayang Alagad ng Sining

Layunin ng Artists’ ARREST na ipagpatuloy ang legasiya nitong mga nagdaang makabayang alagad ng sining sa kanilang pagtamasa ng malaya at makataong lipunan sa iba’t ibang paraan. Una, nagsisilbi ang Artists’ ARREST na ugnayan ng mga artista upang talakayin ang iba’t ibang isyung panlipunan.

Ikalawa, ang mga kasapi nito ay nagkakaisa upang ipagtanggol ang mga kapwa nila artistang nakararanas ng pampulitikang represyon tulad ni Axel Pinpin, isang batikang makatang naging detenido sa kampo ng military, at ang Neo-Angono Artists’ Collective, na nakaranas ng censorship sa kanilang ginawang mural painting.

Sa huli, nilalayon ng alyansang ito na pag-ugnayin ang mga pulitikal at cultural na larangan sa pamamagitan ng paggamit ng mga di-tradisyunal na dausan ng sining, tulad ng mga picket line ng mga manggagawa, komunidad ng mga maralitang tagalungsod at magsasaka, mga kilos-protesta, atbp. at ang kabalikat nitong mga di-tradisyunal na dausan ng pulitika tulad ng mga museo, bar, cafe, atbp.

Lahat ng ito ay nakaayon sa primaryang layunin ng Artists’ ARREST na lumikha ng oportunidad para sa mga artista, pangkulturang aktibista, indibidwal, organisasyon at institusyon na gumampan ng kanilang responsibilidad bilang mga mamamayan na tumugon sa hamon ng mapait na kalagayan ng lipunang Pilipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: