Ukol sa Proyekto

blog7

Sa kursong PI-100 ng UP-Diliman, sinusuri at kinikritika ang mga akda at pahayag ng pambansang bayaning si Jose Rizal upang masipat ang kanyang tunay na katauhan, at ang mga implikasyon nito sa lipunang Pilipino noon at ngayon.

Ang hamon: isapraktika batay sa mga nakitang kalakasan at kahinaan ang naging makasaysayang tungkulin ni Rizal bilang kritiko ng lipunan. Sipatin ang isang aspeto ng kasalukuyan: lumahok sa pagbabagong panlipunan.

Binansagang Repleksyon sa Paglaya ang huling proyekto ng grupo nila Mike, Byanx, Syd, Leo, Clark at Leon sa klase ni Prop. Icasiano sa paglalayong maging ambag ito sa pagsilbi nitong sindi sa apoy ng pag-alam – at pakikialam.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: